Ga naar de inhoud

Voorwaarden

Door een afspraak te maken verklaar je je akkoord met het volgende:
  • Dat het verplaatsten of annuleren van afspraken minimaal 24 uur van tevoren dient te gebeuren. Zo niet wordt er een afspraak of een “no show fee” aangerekend van 25 EUR.
  • Dat wanneer je jonger bent dan 18 jaar, jouw ouders/voogd op de hoogte zijn van deze contactopname.
  • Dat jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden volgens de privacyverklaring